Pyrotechnický prieskum

Spoločnosť W.T.A. Mapping, a.s. na základe príslušných zákonných oprávnení zabezpečuje komplexný servis pri vyhľadávaní nevybuchnutej munície (pyrotechnický prieskum) na území SR, a za účasti našich partnerov aj na území celej EÚ.  Spoločnosť W.T.A. Mapping, a.s. disponujeme certifikátmi ISO 9001:2015, BS OHAS 18001:2007 a ISO 14001 pre daný rozsah prác.

Čo obsahujú naše služby?

Prípravná fáza

Administrácia a vybavenie povolenia na vyhľadávanie nevybuchnutej munície podľa § 63 zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pyrotechnický prieskum

Vykonávanie pyrotechnického prieskumu v súlade so zákonom -Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov č.58/2014

Doplnkové práce

Zemné práce v rozsahu : ručné výkopové práce pri podozrení nálezu nevybuchnutej munície do 1 m. Nad 1 m podľa veľkosti odozvy predpokladaného nálezu a rizika sa pokračuje v ručnom výkope a následne využitie stavebnej techniky.

Záverečná správa

Vypracovanie záverečnej správy po ukončení vyhľadávania nevybuchnutej munície, v ktorej bude uvedené: • spôsob vyhľadávania nevybuchnutej munície, • použité technické zariadenie, • garantovanú hĺbku prehliadnutého priestoru, • výsledok vyhľadávania nevybuchnutej munície.

Preskúmaná plocha

Pre naších klientov sme preskúmali a skontrolovali už viac ako 3,5 milióna m².

D4R7 (obchvat Bratislavy) - 825000 m²

100%

R2 Zvolen východ – Pstruša - 780 000 m²

100%

R2 Mýtna – Tomášovce - 1 200 000 m²

100%

R2 Kriván - Mýtna - 1 075 000 m²

89%

Postavené diaľnice

Aj vďaka našej práci môže pokračovať výstavba diaľnic na Slovensku.

D4R7 - Obchvat Bratislavy

100%

R2 Zvolen východ – Pstruša

100%

R2 Mýtna – Tomášovce

100%

R2 Kriván - Mýtna

89%

Odpracovaných pracovných dní

Za posledné 4 roky sme nachodili 2687 km a v teréne strávili 267 pracovných dní.

2687 km v teréne

100%

267 pracovných dní

100%

Naši klienti